สำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย
  9/9 หมู่ที่9 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี 81000
โทรศัพท์ 075-652779
www.krabinoi.go.th