หน้าแรก | ติดต่อเรา
Change Language Thai English สำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
เมนูหลัก
 
  ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาฯ
  -โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย
  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์เรียง
  กองสาธารณสุขฯ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
หมวกถักไหมพรม...
 
เขื่อนคลองแห้ง...
     
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
     
 
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ง
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 
     
   
 
นายโชคนรินทร์ ขาวเหลือง
นายกเทศมนตรีตำบลกระบี่น้อย
 
ประมวลภาพกิจกรรม
 
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "รวมพลังจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน"...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
จัดกิจกรรม "Big Cleaning Day" ...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาล ประจำปี 2562 ...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
พิธีปิดการแข่งขันกีฬา ทต.กระบี่น้อยเกมส์ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่6...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ. 2562...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
พิธีเปิด การแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลกระบี่น้อยเกมส์ ต้านภัยยาเสพติดครั้งท...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย
ขอความร่วมมือ ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก และแผนปฏิบัติการ การพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลกระบี่น้อย (ดู : 0)
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 9)
ประชาสัมพันธ์ ตารางโปรแกรมการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลกระบี่น้อยเกมส์ ต้านภัยยาเสพติดครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 (ดู : 35)
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง มาตรการจัดการสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและทรัพยากรในสำนักงาน (ดู : 9)
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสายบ้านเขาตั้ง หมู่ที่ 8 - บ้านโพธิ์เรียง หมู่ที่ 7 (ช่วงที่ 3) (MOC) (ด้วยวิธี e-bidding) (ดู : 12)
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านตีนกลาง - โคกยูง หมู่ที่ 3 (ดู : 12)
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านตีนกลาง - โคกยูง หมู่ที่ 3 (ดู : 12)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 /2561 (ดู : 69)
หนังสือราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระดานสนทนา
 
เรื่อง โพสโดย วันที่
ข่าวรับสมัครงาน สำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย
รับสมัครพนักงานจ้างจำนวน 1 อัตรา (กองคลัง) (ดู : 82)
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา (ดู : 100)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา (ดู : 62)
 
 
 
9/9 หมู่ที่9 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี 81000
โทรศัพท์ : 075-652779
    Copyright © 2016. www.krabinoi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs