หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
Change Language Thai English สำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
เมนูหลัก
 
  ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง
  กองสาธารณสุขฯ
  หน่วยตรวจสอบภายใน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
(อพ.สธ.)
อีเมล์สารบรรณ
ทต.กระบี่น้อย
Facebook
ทต.กระบี่น้อย
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
หรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ
ทต.กระบี่น้อย
 
เขื่อนคลองแห้ง...
 
หมวกถักไหมพรม...
     
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
     
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ง
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 
     
   
 
นายวัฒนุรงค์ เนื้อเกลี้ยง
นายกเทศมนตรีตำบลกระบี่น้อย
086 0600060
 


ประมวลภาพกิจกรรม
 
พบปะผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา (หัวข้อเสริมความรู้และแนวทางการจัดการ ...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เข้าร่วมงานวันครอบครัวคุรุสัมพันธ์ฯ และเมาว์ลิดกลางตำบลกระบี่น้อย (ในค...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เข้าร่วมพิธีเปิด งานวันครอบครัวคุรุสัมพันธ์ฯ และเมาว์ลิดกลางตำบลกระบี่...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ส่งมอบการปรับปรุงบ้าน...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ลงพื้นที่ ดูความคืบหน้าในการดำเนินงานของผู้รับเหมา โครงการก่อสร้างถนนค...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ลงพื้นที่ แก้ไขปัญหาได้รับแจ้งจากประชาชน #กรณีถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย (ดู : 10)
ขอเชิญเข้าร่วมงานวันแห่งครอบครัวคุรุสัมพันธ์และงานเมาว์ลิดกลางตำบลกระบี่น้อย ครั้งที่ 8 (ดู : 6)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 เป็นการทั่วไป ออกไปอีก 2 เดือน (ดู : 14)
เปิดรับสมัครอาสาสมัครป้องกันภัยฝ้ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (ดู : 11)
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประชาชน (ดู : 19)
ประกาศแผนการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 22)
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประชาชน (ดู : 16)
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย (พื้นที่เขต 1) ครั้งที่ 2 (ดู : 38)
หนังสือราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระดานสนทนา
 
เรื่อง โพสโดย วันที่


ข่าวรับสมัครงาน สำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา,พนักงานขับรถยนต์) (ดู : 50)
ประกาศผลการสอบเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานทั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานวิชาการ (ดู : 209)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธสอบเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (ดู : 155)
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ทต.กระบี่น้อย  
    หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (แบบฟอร์ม) (ดู : 308)
    คู่มือประชาชนเลือกตั้งเทศบาล (ดู : 258)
    ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง การกำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลิอกตั้งของสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี (เพิ่มเติม ฉบับที่1) (ดู : 236)
    #ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตำบลกระบี่น้อย #เขตเลือกตั้งที่2 (ดู : 277)
 
 
     
 
 
 
9/9 หมู่ที่9 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี 81000
โทรศัพท์ : 075-652779 โทรสาร : 075-652780
E-mail Address : krabi_noi@hotmail.com
    Copyright © 2016. www.krabinoi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs