หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
Change Language Thai English สำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
เมนูหลัก
 
  ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  -โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย
  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง
  กองสาธารณสุขฯ
  หน่วยตรวจสอบภายใน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
อีเมล์สารบรรณ
ทต.กระบี่น้อย
Facebook
ทต.กระบี่น้อย
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
หรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ
ทต.กระบี่น้อย
 
เขื่อนคลองแห้ง...
 
หมวกถักไหมพรม...
     
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
     
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ง
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 
     
   
 
นายวัฒนุรงค์ เนื้อเกลี้ยง
นายกเทศมนตรีตำบลกระบี่น้อย
 
ประมวลภาพกิจกรรม
 
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ส่งต่อความห่วงใย ผู้ที่มีความเสี่ยงและผู้ที่ต้องกักตัว จากโรคติดเชื้อไ...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
#บริการเชิงรุกให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีน (เข็มที่2) ...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ลงพื้นที่ แก้ปัญหา ที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้าน ต้นไม้เอนขวางถนน...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพ ให้กับประชาชนที่ต้องกักตัวเนื่องจากเป็นผู้สัมผั...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ดู : 88)
รับสมัครสมาชิกกลุ่มเกษตรกร ”วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรและผักสวนครัวรั้วกินได้ตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลกระบี่น้อย  (ดู : 6)
#ประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่ สำรวจข้อมูลที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและข้อมูลภาษีป้ายในเขตตำบลกระบี่น้อย  (ดู : 5)
ประชาสัมพันธ์ รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 19)
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย
ประกาศแผนการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 0)
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย (ดู : 30)
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย (ดู : 27)
ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ (ดู : 43)
หนังสือราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระดานสนทนา
 
เรื่อง โพสโดย วันที่


ข่าวรับสมัครงาน สำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง (ดู : 108)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 76)
รับสมัครพนักงานจ้างจำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (ดู : 146)
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ทต.กระบี่น้อย  
    หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (แบบฟอร์ม) (ดู : 175)
    คู่มือประชาชนเลือกตั้งเทศบาล (ดู : 129)
    ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง การกำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลิอกตั้งของสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี (เพิ่มเติม ฉบับที่1) (ดู : 117)
    #ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตำบลกระบี่น้อย #เขตเลือกตั้งที่2 (ดู : 113)
 
 
     
 
 
 
9/9 หมู่ที่9 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี 81000
โทรศัพท์ : 075-652779 โทรสาร : 075-652780
E-mail Address : krabi_noi@hotmail.com
    Copyright © 2016. www.krabinoi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs