หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
Change Language Thai English สำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
เมนูหลัก
 
  ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง
  กองสาธารณสุขฯ
  หน่วยตรวจสอบภายใน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
(อพ.สธ.)
อีเมล์สารบรรณ
ทต.กระบี่น้อย
Facebook
ทต.กระบี่น้อย
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
หรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ
ทต.กระบี่น้อย
 
เขื่อนคลองแห้ง...
 
หมวกถักไหมพรม...
     
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
     
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ง
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมประกวดการป้องกันการจมน้ำระดับประเทศ ในกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันการจมน้ำโลก ปี 2566 (ดู : 0) 6 มิ.ย. 2566
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 3 มิถุนายน เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (ดู : 9) 3 มิ.ย. 2566
ขออนุญาตแจ้ง เปลี่ยนแปลง วันและเวลา ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ดู : 6) 24 พ.ค. 2566
ความคืบหน้าการจัดตั้งสถานธนานุบาลตำบลกระบี่น้อย (โรงรับจำนำ) (ดู : 14) 16 พ.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงานย่อย (ดู : 9) 15 พ.ค. 2566
Welcome back To School. (ดู : 9) 12 พ.ค. 2566
7 สิ่งห้ามทำกับบัตรเลือกตั้งมีโทษทั้งจำทั้งปรับ ถูกเพิกถอนสิทธิ (ดู : 7) 11 พ.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์…กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกระบี่น้อย งานป้องกันและควบคุมโรค (ดู : 6) 9 พ.ค. 2566
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ประชาสัมพันธ์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี ๒๕๖๖ (ดู : 9) 8 พ.ค. 2566
ส.ส.แบบแบ่งเขตมาจากไหน? (ดู : 6) 1 พ.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาการแจ้งประเมินภาษี และขยายเวลารับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ดู : 8) 26 เม.ย. 2566
เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ได้จัดเตรียมจุดบริการน้ำเพื่อการอุปโภค จำนวน 2 จุด (ดู : 12) 20 เม.ย. 2566
ขอเชิญชวน พี่น้องชาวตำบลกระบี่น้อย ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. (ดู : 17) 19 เม.ย. 2566
PM2.5 ฝุ่นละอองเล็กจิ๋ว แต่ส่งผลเสีย (ต่อสุขภาพ) มหาศาล (ดู : 14) 18 เม.ย. 2566
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สามารถตรวจสอบบัญชีรายชื่อได้แล้ว (ดู : 19) 18 เม.ย. 2566
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวน สมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (ดู : 17) 17 เม.ย. 2566
ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจร (ดู : 14) 12 เม.ย. 2566
ขอเชิญร่วมโครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2566 (ดู : 18) 10 เม.ย. 2566
HEAT STROKE โรคลมร้อน หรือ ฮีทสโตรก (ดู : 14) 3 เม.ย. 2566
แผนที่การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขต จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2566 (ดู : 17) 3 เม.ย. 2566
สำนักงาน กกต.กระบี่ #พร้อมเปิดรับสมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง พร้อมกันทั้ง 3 เขต ในวันที่ 3-7 เมษายน นี้ (ดู : 42) 2 เม.ย. 2566
ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2566 (ดู : 21) 28 มี.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ เปิดลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ในเขตเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้ง นอกราชอาณาจักร (ดู : 22) 28 มี.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ แจ้งตำแหน่งว่างจากนายจ้าง สถานประกอบการในจังหวัดกระบี่ (ดู : 33) 24 มี.ค. 2566
ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ดาวน์โหลด-ใช้แอปพลิเคชั่น ThaiD บนโทรศัพท์มือถือของคุณทั้งระบบ Android และ iOS ได้แล้ววันนี้ (ดู : 28) 23 มี.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะในบริเวณท้ายซอยบางขนุน พื้นที่ ม.๑๑ บ้านนานอก (ดู : 21) 22 มี.ค. 2566
ขอต้อนรับสู่ “เดือนรอมฎอนอันประเสริฐ” ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1444 (ดู : 26) 22 มี.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลกระบี่น้อยเกมส์ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566 (ดู : 151) 2 มี.ค. 2566
ขอแสดงความยินดีและชื่นชม นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย สังกัดเทศบาลตำบลกระบี่น้อย (ดู : 126) 1 มี.ค. 2566
ประกาศเทศบาลตำบล เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2566 (ดู : 120) 28 ก.พ. 2566
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครการประกวดร้องเพลงคุณธรรม ในงานวันมาฆบูชารำลึก ประจำปี 2566 (ดู : 30) 28 ก.พ. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ประกาศผลการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 (ดู : 29) 27 ก.พ. 2566
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง สังกัดเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 (ดู : 28) 22 ก.พ. 2566
ร่วมกันกำจัดแหล่งน้ำขัง ช่วยลดความเสี่ยงต่อการป่วยและการตาย (ดู : 31) 20 ก.พ. 2566
การให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน (ดู : 39) 17 ก.พ. 2566
ประชาสัมพันธ์ รายชื่อเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร (ดู : 34) 15 ก.พ. 2566
ประชาสัมพันธ์ จากคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. (ดู : 26) 15 ก.พ. 2566
ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกระบี่ (ดู : 28) 7 ก.พ. 2566
ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎร เป็นการชั่วคราว เป็นเวลา 2วัน (ดู : 42) 7 ก.พ. 2566
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนใหม่ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย สังกัดเทศบาลตำบลกระบี่น้อย (ดู : 28) 6 ก.พ. 2566
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง สังกัดเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 (ดู : 31) 3 ก.พ. 2566
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 2565 (ดู : 40) 1 ก.พ. 2566
ประชาสัมพันธ์ งานวิ่งเทรล รายการ Ngorn Nak Trail 2023 (ดู : 42) 30 ม.ค. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย พ.ศ.2566 (ดู : 68) 26 ม.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ จากเทศบาลตำบลแหลมสัก กิจกรรม (ดู : 41) 24 ม.ค. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อ ของประชาชนในการยื่นคำขอใบรับแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภท 2 (ดู : 52) 24 ม.ค. 2566
ประกาศแจ้งกำหนดวันการอบรม หลักสูตร “ การอบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงแพะผสมผสานในสวนปาล์มน้ำมันและยางพารา” รุ่นที่ 1/2566 (ดู : 35) 16 ม.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ภาษีป้ายประจำปี 2566 (ดู : 82) 10 ม.ค. 2566
ขอเชิญชวนร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ 2566 (ดู : 39) 9 ม.ค. 2566
ขอเชิญเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือหลวงลันตา (เปิดให้เข้าชมฟรี) (ดู : 37) 9 ม.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566 (ดู : 42) 9 ม.ค. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน plus สู่ 2,500 วัน ตำบลกระบี่น้อย (ดู : 54) 6 ม.ค. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง รับสมัครสมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 64) 6 ม.ค. 2566
จดหมายข่าว กองคลัง (ดู : 63) 6 ม.ค. 2566
เตือนโรคเมลิออยด์ (โรคไข้ดิน) รู้ไว้ไม่เสี่ยง (ดู : 37) 6 ม.ค. 2566
เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ขอเชิญผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ร่วมสนับสนุนของขวัญใน วันเด็กแห่งชาติ 2566 (ดู : 40) 5 ม.ค. 2566
สวัสดีปีใหม่ 2566 (ดู : 38) 1 ม.ค. 2566
ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ต้องปฏิบัติตามมาตรการ 4 ห้าม 3 ต้อง (ดู : 38) 30 ธ.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง แต่งตั้งแกนนำผู้ทำคุณประโยชน์ด้านสุขภาพและอาสาสมัครด้านสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย (ดู : 37) 28 ธ.ค. 2565
ขอเชิญชวน พุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป และร่วมปล่อยปลาหน้าเขียง (ดู : 44) 27 ธ.ค. 2565
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 | 
 
 
 
 
9/9 หมู่ที่9 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี 81000
โทรศัพท์ : 075-652779 โทรสาร : 075-652780
E-mail Address : krabi_noi@hotmail.com
    Copyright © 2016. www.krabinoi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs