หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
Change Language Thai English สำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
เมนูหลัก
 
  ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  -โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย
  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง
  กองสาธารณสุขฯ
  หน่วยตรวจสอบภายใน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
อีเมล์สารบรรณ
ทต.กระบี่น้อย
Facebook
ทต.กระบี่น้อย
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
หรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ
ทต.กระบี่น้อย
 
เขื่อนคลองแห้ง...
 
หมวกถักไหมพรม...
     
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
     
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ง
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศแผนการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 0) 26 พ.ย. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย (ดู : 30) 8 ก.ย. 2564
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย (ดู : 27) 1 ก.ย. 2564
ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ (ดู : 43) 4 ส.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองเทา - ปากคลอง หมู่ที่ 5 (MOC) (ด้วยวิธี e-bidding) (ดู : 110) 20 พ.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหน้าหม้อ - ควนดินแดง หมู่ที่ 7 (ดู : 107) 27 เม.ย. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย (ดู : 264) 18 ก.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย (ดู : 202) 8 ก.ย. 2563
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาเก็บขนขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระบี่น้อย (ดู : 153) 31 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ดู : 15) 19 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายทะเบียน กค-5037 กระบี่ (ดู : 15) 11 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ที่ สป.416-53-0049 จำนวน 1 เครื่อง (ดู : 18) 11 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ ขนาด ๔ X ๔ เมตร (ดู : 11) 6 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมตกแต่งโต๊ะหมู่บูชา (ดู : 22) 6 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา (ดู : 18) 30 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข-๕๖๑๒ กระบี่ (ดู : 21) 22 ก.ค. 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็ก ซอยครูเหลิม หมู่ที่ 11 (ดู : 224) 22 ก.ค. 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็ก ซอยรอดนัคเรศน์ หมู่ที่ 12 (ดู : 151) 22 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ดู : 20) 20 ก.ค. 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็ก ซอยนายยก หมู่ที่ 10 (ดู : 141) 20 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซักรีดผ้าคลุมโต๊ะ (ดู : 16) 15 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกระบี่น้อย (ดู : 18) 14 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย (ดู : 15) 14 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ( อ่างล้างมือ จำนวน ๒ ตัว ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง (ดู : 16) 6 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ห้ามนำรถทุกชนิดเข้ารับ-ส่งนักเรียน) (ดู : 22) 1 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา (ดู : 14) 26 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา (ดู : 17) 25 มิ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (ดู : 17) 25 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ ขนาด ๔ X ๔ เมตร (ดู : 15) 24 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลโครงการประชุมผู้ปกครอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง (ดู : 12) 16 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา (ดู : 20) 12 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา (ดู : 16) 12 มิ.ย. 2563
ประกาศราคากลางโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายบ้านนาหัวนอน - สะพานหมู่ที่4 (ดู : 140) 11 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา (ดู : 17) 10 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา) (ดู : 18) 9 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตกแต่งผ้าประดับพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และตกแต่งโต๊ะวางโต๊ะหมู่บูชา (ดู : 17) 1 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดู : 15) 29 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข-๕๖๑๒ กระบี่ (ดู : 21) 27 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (ดู : 18) 22 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ York (กองการศึกษา) (ดู : 16) 21 พ.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (ดู : 22) 12 พ.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง (ดู : 23) 12 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแห่ ประชาสัมพันธ์แจกถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19” (ดู : 14) 5 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแห่ ประชาสัมพันธ์แจกถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19” (ดู : 16) 5 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตสปอต “ประชาสัมพันธ์แจกถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19” (ดู : 13) 1 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลจุดรับลงทะเบียนการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อน กรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด 19” (ดู : 22) 24 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการรับสมัครเด็กนักเรียนและแจ้งวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 (โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อยและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง (ดู : 17) 23 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตสปอต “การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อน กรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด 19” (ดู : 19) 23 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) (ดู : 22) 15 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๑ รายการ (น้ำดื่ม) (ดู : 20) 10 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสาร (ดู : 20) 8 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์งดใช้สถานที่ภายในสถานศึกษา (โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง ) (ดู : 17) 7 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซักรีดผ้าคลุมโต๊ะ (ดู : 18) 30 มี.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายนาหนองพันทัน หมู่ที่ 9 (ดู : 202) 30 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาด เครื่องปรับอากาศห้องประชาสัมพันธ์ (ดู : 12) 24 มี.ค. 2563
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายนาหนองพันทัน หมู่ที่ 9 (ดู : 189) 18 มี.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายนาหนองพันทัน หมู่ที่ 9 (ดู : 192) 18 มี.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหน้าหม้อ - ควนดินแดง หมู่ที่ 7 (ด้วยวิธี e-bidding) (ดู : 196) 16 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข-๕๖๑๒ กระบี่ (ดู : 15) 11 มี.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1 กฌ 8388 กระบี่ (ดู : 21) 6 มี.ค. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 | 
 
 
 
 
9/9 หมู่ที่9 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี 81000
โทรศัพท์ : 075-652779 โทรสาร : 075-652780
E-mail Address : krabi_noi@hotmail.com
    Copyright © 2016. www.krabinoi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs