หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
Change Language Thai English สำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
เมนูหลัก
 
  ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  -โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย
  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง
  กองสาธารณสุขฯ
  หน่วยตรวจสอบภายใน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
อีเมล์สารบรรณ
ทต.กระบี่น้อย
Facebook
ทต.กระบี่น้อย
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
หรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ
ทต.กระบี่น้อย
 
เขื่อนคลองแห้ง...
 
หมวกถักไหมพรม...
     
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
     
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ง
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 
  ข่าวรับสมัครงาน
หัวข้อ วันที่
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง (ดู : 108) 3 พ.ย. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 76) 29 ต.ค. 2564
รับสมัครพนักงานจ้างจำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (ดู : 145) 8 ต.ค. 2564
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงาน (ดู : 85) 26 ส.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 64) 20 ส.ค. 2564
รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (ดู : 181) 3 ส.ค. 2564
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 179) 17 มิ.ย. 2564
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง 2 ตำแหน่ง (ดู : 99) 17 มิ.ย. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง (ดู : 94) 10 มิ.ย. 2564
รับสมัครพนักงานจ้างจำนวน 2 อัตรา (ดู : 192) 20 พ.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 134) 26 ม.ค. 2564
รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจจำนวน 1 อัตรา (ดู : 222) 6 ม.ค. 2564
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 174) 17 ธ.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 128) 8 ธ.ค. 2563
รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจจำนวน 1 อัตรา (ดู : 260) 17 พ.ย. 2563
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (เอกปฐมวัย) (ดู : 196) 9 ก.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง และกำหนัดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบในการประเมินสมรรถนะในการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลกระบี่น้อย (ดู : 231) 7 ก.ค. 2563
รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจจำนวน 1 อัตรา (ดู : 817) 19 มิ.ย. 2563
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 381) 4 มี.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 230) 27 ก.พ. 2563
รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจจำนวน 1 อัตรา (ดู : 307) 7 ก.พ. 2563
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 244) 27 ม.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 228) 22 ม.ค. 2563
รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจจำนวน 1 อัตรา (ดู : 395) 3 ม.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 209) 24 ธ.ค. 2562
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ) (ดู : 337) 4 ธ.ค. 2562
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง (คนงานประจำรถขยะ) (ดู : 218) 28 ต.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้างและกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบในการประเมินสมรรถนะในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลกระบี่น้อย (คนงานประจำรถขยะ) (ดู : 229) 22 ต.ค. 2562
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) (ดู : 264) 4 ต.ค. 2562
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 268) 3 ต.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้างและกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบในการประเมินสมรรถนะในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลกระบี่น้อย (ดู : 237) 27 ก.ย. 2562
รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจจำนวน 1 อัตรา (สำนักปลัดเทศบาล) (ดู : 332) 9 ก.ย. 2562
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร) (ดู : 374) 1 ส.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 273) 26 ก.ค. 2562
แจ้งเปลี่ยนแปลง วัน ในการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) (ดู : 210) 22 ก.ค. 2562
รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจจำนวน 1 อัตรา (ดู : 407) 8 ก.ค. 2562
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ) (ดู : 428) 25 เม.ย. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง (กองคลัง) (ดู : 401) 23 เม.ย. 2562
รับสมัครพนักงานจ้างจำนวน 1 อัตรา (กองคลัง) (ดู : 441) 1 เม.ย. 2562
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา (ดู : 380) 25 มี.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา (ดู : 309) 21 มี.ค. 2562
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 453) 1 มี.ค. 2562
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่ง ผู้ช่วยนิติกร) (ดู : 405) 7 ม.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 394) 26 ธ.ค. 2561
เปิดรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจจำนวน 1 อัตรา (ดู : 390) 7 ธ.ค. 2561
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง 2 ตำแหน่ง (ดู : 306) 14 พ.ย. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 278) 9 พ.ย. 2561
รับสมัครพนักงานจ้างจำนวน 2 อัตรา (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) (ดู : 739) 22 ต.ค. 2561
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป) (ดู : 389) 28 ส.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 345) 17 ส.ค. 2561
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง(ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู-เอกปฐมวัย) (ดู : 370) 26 ก.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 353) 24 ก.ค. 2561
รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจจำนวน 1 อัตรา (ดู : 1052) 24 ก.ค. 2561
รับสมัครบุคคลกรเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู(เอกปฐมวัย) ผู้ช่วยครู (เอกภาษาไทย) (ดู : 1051) 4 ก.ค. 2561
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 482) 1 พ.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 368) 27 เม.ย. 2561
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 683) 4 เม.ย. 2561
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 407) 30 มี.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 304) 28 มี.ค. 2561
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 622) 12 มี.ค. 2561
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
 
 
 
9/9 หมู่ที่9 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี 81000
โทรศัพท์ : 075-652779 โทรสาร : 075-652780
E-mail Address : krabi_noi@hotmail.com
    Copyright © 2016. www.krabinoi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs