หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
Change Language Thai English สำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
เมนูหลัก
 
  ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง
  กองสาธารณสุขฯ
  หน่วยตรวจสอบภายใน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
(อพ.สธ.)
อีเมล์สารบรรณ
ทต.กระบี่น้อย
Facebook
ทต.กระบี่น้อย
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
หรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ
ทต.กระบี่น้อย
 
เขื่อนคลองแห้ง...
 
หมวกถักไหมพรม...
     
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
     
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ง
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 
  ข่าวรับสมัครงาน
หัวข้อ วันที่
ประกาศรับสมััครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ต.ผช.นักจัดการงานทั่วไป,ผช.นวก.คอมพิวเตอร์,ผช.นายช่างไฟฟ้า,ผช.จพง.ประปา (ดู : 82) 24 พ.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งคนงาน (ดู : 175) 23 มี.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งคนงาน (ดู : 204) 16 มี.ค. 2566
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งคนงาน (ดู : 155) 23 ก.พ. 2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (ดู : 212) 31 ม.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (ดู : 105) 26 ม.ค. 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน) (ดู : 152) 10 ม.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา พนักงานขับรถยนต์ (ดู : 114) 22 ธ.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษาและพนักงานขับรถยนต์ (ดู : 105) 19 ธ.ค. 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา,พนักงานขับรถยนต์) (ดู : 181) 29 พ.ย. 2565
ประกาศผลการสอบเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานทั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานวิชาการ (ดู : 271) 11 ก.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธสอบเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (ดู : 214) 5 ก.ค. 2565
ประกาศผลการสรรหาตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนัักงานธุรการ (ดู : 265) 30 มิ.ย. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ดู : 210) 24 มิ.ย. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล สายงานทั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานวิชาการ (ดู : 183) 16 มิ.ย. 2565
ประกาศผลการสรรหาตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์และผู้ช่วยนายช่างโยธา (ดู : 154) 13 มิ.ย. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธรับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์,ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ดู : 156) 8 มิ.ย. 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ,ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ (ดู : 275) 6 มิ.ย. 2565
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ (ดู : 239) 10 พ.ค. 2565
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ดู : 197) 5 พ.ค. 2565
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 3 ตำแหน่ง (ดู : 410) 23 ก.พ. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง รายชื่อผู้สมัครมีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง กำหนดวัน เวลา สถานที่ ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย (ดู : 240) 15 ก.พ. 2565
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 371) 24 ม.ค. 2565
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง (ดู : 369) 3 พ.ย. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 251) 29 ต.ค. 2564
รับสมัครพนักงานจ้างจำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (ดู : 365) 8 ต.ค. 2564
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงาน (ดู : 250) 26 ส.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 211) 20 ส.ค. 2564
รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (ดู : 334) 3 ส.ค. 2564
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 325) 17 มิ.ย. 2564
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง 2 ตำแหน่ง (ดู : 249) 17 มิ.ย. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง (ดู : 238) 10 มิ.ย. 2564
รับสมัครพนักงานจ้างจำนวน 2 อัตรา (ดู : 357) 20 พ.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 288) 26 ม.ค. 2564
รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจจำนวน 1 อัตรา (ดู : 381) 6 ม.ค. 2564
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 328) 17 ธ.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 279) 8 ธ.ค. 2563
รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจจำนวน 1 อัตรา (ดู : 451) 17 พ.ย. 2563
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (เอกปฐมวัย) (ดู : 360) 9 ก.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง และกำหนัดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบในการประเมินสมรรถนะในการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลกระบี่น้อย (ดู : 384) 7 ก.ค. 2563
รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจจำนวน 1 อัตรา (ดู : 975) 19 มิ.ย. 2563
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 527) 4 มี.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 384) 27 ก.พ. 2563
รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจจำนวน 1 อัตรา (ดู : 467) 7 ก.พ. 2563
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 394) 27 ม.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 377) 22 ม.ค. 2563
รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจจำนวน 1 อัตรา (ดู : 547) 3 ม.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 357) 24 ธ.ค. 2562
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ) (ดู : 479) 4 ธ.ค. 2562
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง (คนงานประจำรถขยะ) (ดู : 363) 28 ต.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้างและกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบในการประเมินสมรรถนะในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลกระบี่น้อย (คนงานประจำรถขยะ) (ดู : 376) 22 ต.ค. 2562
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) (ดู : 411) 4 ต.ค. 2562
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 429) 3 ต.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้างและกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบในการประเมินสมรรถนะในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลกระบี่น้อย (ดู : 383) 27 ก.ย. 2562
รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจจำนวน 1 อัตรา (สำนักปลัดเทศบาล) (ดู : 485) 9 ก.ย. 2562
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร) (ดู : 529) 1 ส.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 426) 26 ก.ค. 2562
แจ้งเปลี่ยนแปลง วัน ในการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) (ดู : 352) 22 ก.ค. 2562
รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจจำนวน 1 อัตรา (ดู : 561) 8 ก.ค. 2562
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ) (ดู : 582) 25 เม.ย. 2562
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
 
 
 
9/9 หมู่ที่9 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี 81000
โทรศัพท์ : 075-652779 โทรสาร : 075-652780
E-mail Address : krabi_noi@hotmail.com
    Copyright © 2016. www.krabinoi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs