หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
Change Language Thai English สำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
เมนูหลัก
 
  ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  -โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย
  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง
  กองสาธารณสุขฯ
  หน่วยตรวจสอบภายใน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
อีเมล์สารบรรณ
ทต.กระบี่น้อย
Facebook
ทต.กระบี่น้อย
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
หรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ
ทต.กระบี่น้อย
 
เขื่อนคลองแห้ง...
 
หมวกถักไหมพรม...
     
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
     
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ง
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 
  กิจกรรม
ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพ ให้กับประชาชนที่ต้องกักตัวเนื่องจากเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในพื้นที่ตำบลกระบี่น้อย
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 22 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 6 ตุลาคม 2564
รายละเอียดกิจกรรม :
นายวัฒนุรงค์ เนื้อเกลี้ยง นายกเทศมนตรีตำบลกระบี่น้อย จัดส่งต่อความห่วงใย ผู้ที่มีความเสี่ยงและผู้ที่ต้องกักตัว จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 2019) จึงมอบหมายให้ นายนรินทร์ หาญชนะ รองนายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพ ให้กับประชาชนที่ต้องกักตัวเนื่องจากเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในพื้นที่ตำบลกระบี่น้อย เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในครั้งนี้
คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
 
 
 
9/9 หมู่ที่9 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี 81000
โทรศัพท์ : 075-652779 โทรสาร : 075-652780
E-mail Address : krabi_noi@hotmail.com
    Copyright © 2016. www.krabinoi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs