หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
Change Language Thai English สำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
เมนูหลัก
 
  ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  -โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย
  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง
  กองสาธารณสุขฯ
  หน่วยตรวจสอบภายใน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
อีเมล์สารบรรณ
ทต.กระบี่น้อย
Facebook
ทต.กระบี่น้อย
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
หรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ
ทต.กระบี่น้อย
 
เขื่อนคลองแห้ง...
 
หมวกถักไหมพรม...
     
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
     
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ง
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 
  กิจกรรม
ลงพื้นที่ แก้ปัญหา ที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้าน ต้นไม้เอนขวางถนน
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 16 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 7 ตุลาคม 2564
รายละเอียดกิจกรรม :
วันนี้ นายวัฒนุรงค์ เนื้อเกลี้ยง นายกเทศมนตรีตำบลกระบี่น้อย มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ กองช่าง ลงพื้นที่ แก้ปัญหา ที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้าน ต้นไม้เอนขวางถนน บริเวณถนน กระบี่ใหญ่-บางขนุน ซึ่งทางเทศบาลฯ ในการดำเนินการ ตัดโค่นต้นไม้ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้รถใช้ถนน ครั้งนี้

 

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
 
 
 
9/9 หมู่ที่9 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี 81000
โทรศัพท์ : 075-652779 โทรสาร : 075-652780
E-mail Address : krabi_noi@hotmail.com
    Copyright © 2016. www.krabinoi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs