หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
Change Language Thai English สำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
เมนูหลัก
 
  ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  -โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย
  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง
  กองสาธารณสุขฯ
  หน่วยตรวจสอบภายใน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
อีเมล์สารบรรณ
ทต.กระบี่น้อย
Facebook
ทต.กระบี่น้อย
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
หรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ
ทต.กระบี่น้อย
 
เขื่อนคลองแห้ง...
 
หมวกถักไหมพรม...
     
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
     
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ง
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 
  กิจกรรม
#บริการเชิงรุกให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีน (เข็มที่2)
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 41 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 8 ตุลาคม 2564
รายละเอียดกิจกรรม :
นายวัฒนุรงค์ เนื้อเกลี้ยง นายกเทศมนตรีตำบลกระบี่น้อย มอบหมายให้ พนักงานเทศบาล นำทีมโดย นางสุภานันท์ เจริญพานิช รองปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ร่วมให้บริการประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (แอสตร้า) เข็มที่ 2 แบบ Walk in ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ และผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค พร้อมด้วยผู้ติดตามหรือผู้ดูแล 1 คน ในเขตตำบลกระบี่น้อย ซึ่งในวันนี้มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ โรงพยาบาลกระบี่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระบี่น้อย เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) สมาชิกสภาเทศบาล อสม..ประจำหมู่บ้าน ร่วมให้บริการประชาชนที่มาฉีดวัคซีน ณ โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ขอขอบคุณผู้สนับสนุน สถานที่ และอาหารและน้ำดื่ม จากทุกๆหน่วยงาน ให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานในการบริการฉีดวัคซีนครั้งนี้
คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
 
 
 
9/9 หมู่ที่9 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี 81000
โทรศัพท์ : 075-652779 โทรสาร : 075-652780
E-mail Address : krabi_noi@hotmail.com
    Copyright © 2016. www.krabinoi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs