หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
Change Language Thai English สำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
เมนูหลัก
 
  ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  -โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย
  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง
  กองสาธารณสุขฯ
  หน่วยตรวจสอบภายใน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
อีเมล์สารบรรณ
ทต.กระบี่น้อย
Facebook
ทต.กระบี่น้อย
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
หรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ
ทต.กระบี่น้อย
 
เขื่อนคลองแห้ง...
 
หมวกถักไหมพรม...
     
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
     
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ง
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 
  กิจกรรม
ประชุมพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 28 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 18 ตุลาคม 2564
รายละเอียดกิจกรรม :

นายวัฒนุรงค์ เนื้อเกลี้ยง นายกเทศมนตรีตำบลกระบี่น้อย เป็นประธาน การประชุมพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 18 เดือน ตุลาคม 2564 พร้อมด้วย นายนรินทร์ หาญชนะ ,นายสุทธิโชค สะสม รองนายกเทศมนตรี นายสุรสิทธิ์ มาลาตี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นางสาวอรพิมล ศรีเพชร เลขานุการนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการในสังกัดเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อแจ้งแนวทางการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณใหม่ รวมทั้งติดตามการดำเนินการงานของแต่ละกองแต่ละฝ่ายที่ผ่าน

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
 
 
 
9/9 หมู่ที่9 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี 81000
โทรศัพท์ : 075-652779 โทรสาร : 075-652780
E-mail Address : krabi_noi@hotmail.com
    Copyright © 2016. www.krabinoi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs