หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
Change Language Thai English สำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
เมนูหลัก
 
  ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง
  กองสาธารณสุขฯ
  หน่วยตรวจสอบภายใน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
(อพ.สธ.)
อีเมล์สารบรรณ
ทต.กระบี่น้อย
Facebook
ทต.กระบี่น้อย
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
หรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ
ทต.กระบี่น้อย
 
เขื่อนคลองแห้ง...
 
หมวกถักไหมพรม...
     
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
     
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ง
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 
  กิจกรรม
กิจกรรม “ปลูกพืชกระท่อม” เป็นจำนวน 100 ต้น
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 77 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 27 ธันวาคม 2564
รายละเอียดกิจกรรม :
นายวัฒนุรงค์ เนื้อเกลี้ยง นายกเทศมนตรีตำบลกระบี่น้อย เป็นประธานเปิดโครงการปลูกต้นไม้ /หญ้าแฝก /ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งได้จัดกิจกรรม “ปลูกพืชกระท่อม” เป็นจำนวน 100 ต้น ในการนี้ วัดสุวรรณธาราราม อนุญาตให้ใช้พื้นที่ของวัด โดยมี นายนรินทร์ หาญชนะ รองนายกเทศมนตรีตำบลกระบี่น้อย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณหน่วยงาน และสร้างความสามัคคีของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ให้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม พร้อมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อมในการป้องกัน รักษาโรค และแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ที่สนใจในภายภาคหน้า และได้มองเห็นในอนาคต “พืชกระท่อม” หลังการปลดล็อกออกจากบัญชียาเสพติด ประเภทที่ 5 ได้สร้างกระแสความสนใจให้เกิดขึ้นเป็นวงกว้างทั้งในฝั่งของผู้ผลิตและผู้บริโภค นับเป็นก้าวสำคัญในการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มี สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เข้าร่วมกิจกรรม ในวันนี้ วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00น ณ บริเวณข้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย
คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
 
 
 
9/9 หมู่ที่9 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี 81000
โทรศัพท์ : 075-652779 โทรสาร : 075-652780
E-mail Address : krabi_noi@hotmail.com
    Copyright © 2016. www.krabinoi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs