หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
Change Language Thai English สำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
เมนูหลัก
 
  ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง
  กองสาธารณสุขฯ
  หน่วยตรวจสอบภายใน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
(อพ.สธ.)
อีเมล์สารบรรณ
ทต.กระบี่น้อย
Facebook
ทต.กระบี่น้อย
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
หรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ
ทต.กระบี่น้อย
 
เขื่อนคลองแห้ง...
 
หมวกถักไหมพรม...
     
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
     
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ง
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 
  กิจกรรม
เยี่ยมบ้านเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 6 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 3 สิงหาคม 2565
รายละเอียดกิจกรรม :

นายวัฒนุรงค์ เนื้อเกลี้ยง นายกเทศมนตรีตำบลกระบี่น้อย มอบให้ นายสิทธิโชค สะสม รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วย นายสุรสิทธิ์ มาลาตี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นางสาวภาณุมาส เพ็ชรศรีเงิน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่ เยี่ยมบ้านเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ตำบลกระบี่น้อย ในการพิจารณาให้เงินสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ต่อไป

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
 
 
 
9/9 หมู่ที่9 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี 81000
โทรศัพท์ : 075-652779 โทรสาร : 075-652780
E-mail Address : krabi_noi@hotmail.com
    Copyright © 2016. www.krabinoi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs