หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
Change Language Thai English สำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
เมนูหลัก
 
  ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เรียง
  กองสาธารณสุขฯ
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ประธานชุมชน 13 ชุมชน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
(อพ.สธ.)
อีเมล์สารบรรณ
ทต.กระบี่น้อย
Facebook
ทต.กระบี่น้อย
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
หรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ
ทต.กระบี่น้อย
เขื่อนคลองแห้ง...
 
หมวกถักไหมพรม...
     
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
     
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ง
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 
  แหล่งท่องเที่ยว
เขื่อนคลองแห้ง
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 3559 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่  ธันวาคม
รายละเอียดสถานท่องเที่ยว :

อ่างเก็บน้ำคลองแห้ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ กำลังได้รับความสนใจจากประชาชน ที่แวะเวียนกันมาถ่ายภาพ หลังจากทางโครงการ ได้ก่อสร้างสันเขื่อนยาวกว่า 800 เมตรเสร็จสิ้น และเริ่มปิดระบบน้ำที่ไหลลงในคลองเพื่อกักเก็บน้ำไว้ในตัวอ่างซึ่งมีขนาดใหญ่กินเนื้อที่กว่า 700ไร่ ที่สำคัญ อ่างเก็บน้ำแห่งนี้มีทิวทัศน์ที่สวยงาม สามารถมองเห็นเทือกเขาพนมเบญจา ที่มองแล้วคล้ายกับผู้หญิงนอนหงาย ศีรษะทอดไปทางทิศเหนือ ส่วนเท้าทอดลงไปทางทิศใต้ 

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
 
 
 
9/9 หมู่ที่9 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี 81000
โทรศัพท์ : 075-652779 โทรสาร : 075-652780
E-mail Address : krabi_noi@hotmail.com
    Copyright © 2016. www.krabinoi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs