ภาพกิจกรรม
ลงพื้นที่ร่วมกับ ร.อ.พิเชษฐ์ ถาวรนุรักษ์ ผบ.ช.พัน.5 พล.ร.5 ร้อย.3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองพันทหารช่างที่ 5 กองพลทหารราบที่ 5 ร้อย.3 เพื่อดำเนินการสำรวจพื้นที่งานปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำ
320
13 พฤษภาคม 2567