ภาพกิจกรรม
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

0

23 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 5 ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

การประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 5 ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

0

23 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
เข้าร่วมเป็นเกียรติ โครงการการพัฒนาเเละเพิ่มศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ "กิจกรรมอบรมให้ความรู้เเละสันตนาการด้านกีฬาเเก่ผู้สูงอายุ

เข้าร่วมเป็นเกียรติ โครงการการพัฒนาเเละเพิ่มศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ "กิจกรรมอบรมให้ความรู้เเละสันตนาการด้านกีฬาเเก่ผู้สูงอายุ

3

21 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
#ปรึกษาหารือ การแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ที่ชาวบ้านได้รับผลกระทบ จากโครงการ #ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายสามแยกปลาลัง - อำเภอเหนือคลอง ตอน 1, ตอน 2 ในเขตพื้นที่ ตำบลกระบี่น้อย

#ปรึกษาหารือ การแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ที่ชาวบ้านได้รับผลกระทบ จากโครงการ #ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายสามแยกปลาลัง - อำเภอเหนือคลอง ตอน 1, ตอน 2 ในเขตพื้นที่ ตำบลกระบี่น้อย

310

17 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
#ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

#ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

310

17 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
#กล่าวต้อนรับ  ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 6 (กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน) พร้อมคณะกรรมการ ฯ ในการพิจารณา “คัดเลือกศูนย์สารสนเทศตำบลตันแบบ”

#กล่าวต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 6 (กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน) พร้อมคณะกรรมการ ฯ ในการพิจารณา “คัดเลือกศูนย์สารสนเทศตำบลตันแบบ”

309

17 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
#ลงพื้นที่ ตรวจสภาพบ้านก่อนออกหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง

#ลงพื้นที่ ตรวจสภาพบ้านก่อนออกหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง

310

15 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหาย หลังจากได้รับแจ้ง เหตุวาตภัย

ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหาย หลังจากได้รับแจ้ง เหตุวาตภัย

315

13 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ลงพื้นที่ร่วมกับ ร.อ.พิเชษฐ์ ถาวรนุรักษ์ ผบ.ช.พัน.5 พล.ร.5 ร้อย.3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองพันทหารช่างที่ 5 กองพลทหารราบที่ 5 ร้อย.3 เพื่อดำเนินการสำรวจพื้นที่งานปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำ

ลงพื้นที่ร่วมกับ ร.อ.พิเชษฐ์ ถาวรนุรักษ์ ผบ.ช.พัน.5 พล.ร.5 ร้อย.3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองพันทหารช่างที่ 5 กองพลทหารราบที่ 5 ร้อย.3 เพื่อดำเนินการสำรวจพื้นที่งานปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำ

319

13 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ภาพบรรยากาศ พิธีปิดการแข่งขันกีฬาเทศบาลฯเกมส์ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 8

ภาพบรรยากาศ พิธีปิดการแข่งขันกีฬาเทศบาลฯเกมส์ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 8

341

12 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คนเยาวชน (รอบชิงชนะเลิศ) วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม  2567 ณ สนามโรงเรียนทุ่งพะยอม

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คนเยาวชน (รอบชิงชนะเลิศ) วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2567 ณ สนามโรงเรียนทุ่งพะยอม

315

12 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ภาพบรรยากาศ กองเชียร์ทั้ง13 ชุมชน

ภาพบรรยากาศ กองเชียร์ทั้ง13 ชุมชน

313

12 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน อุ้มลูกโป่งน้ำ

การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน อุ้มลูกโป่งน้ำ

315

12 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ภาพบรรยากาศ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน

312

12 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
เก็บตก การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน กอล์ฟคนจน

เก็บตก การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน กอล์ฟคนจน

312

12 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน วิ่งกระสอบ

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน วิ่งกระสอบ

311

12 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
เก็บตกภาพบรรยากาศ กองเชียร์ ทั้ง 13 ชุมชน

เก็บตกภาพบรรยากาศ กองเชียร์ ทั้ง 13 ชุมชน

311

12 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ภาพบรรยากาศ ก่อนขบวนพาเหรดเคลื่อน

ภาพบรรยากาศ ก่อนขบวนพาเหรดเคลื่อน

311

11 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลกระบี่น้อยเกมส์ต้านภัยยาเสพติดครั้งที่ 8

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลกระบี่น้อยเกมส์ต้านภัยยาเสพติดครั้งที่ 8

311

11 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
การแสดงพิธีเปิดกลุ่มพลังสตรีเทศบาลตำบลกระบี่น้อย

การแสดงพิธีเปิดกลุ่มพลังสตรีเทศบาลตำบลกระบี่น้อย

311

11 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...