คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
17 เมษายน 2567

0


  คณะผู้บริหาร
                    
 
นายวัฒนุรงค์ เนื้อเกลี้ยง
นายกเทศมนตรีตำบลกระบี่น้อย
08-6060-0060
 
 
นายสิทธิโชค สะสม
รองนายกเทศมนตรีตำบลกระบี่น้อย
(08-9590-5754)
 
นางสาวอรพิมล ศรีเพชร
รองนายกเทศมนตรีตำบลกระบี่น้อย
(09-8016-3407)