กองการศึกษา
กองการศึกษา
5 มกราคม 2567

0


  กองการศึกษา
                    
 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
 
นายประทีป ทับโทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
 
ฝ่ายบริหารการศึกษา
 
 
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น
 
   
       
 
งานเเผนงานเเละโครงการ
 
งานบริหารการศึกษา
 
งานบริหารงานทั่วไป
 
 
นายสุรัตน์ เจ๊ะมูซอ
นักวิชาการศึกษา (ชก.)
   
นางอมรรัตน์ ใจฉกาจ
นักวิชาการศึกษา (ปก.)
   
นายอภิสิทธิ์ นฤมล
นักจัดการงานทั่วไป (ชก.)
 
     
นางสาวทัศณีย์ เจ๊ะดะ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
   
นางสาวสร้อยลาวัลย์ ยืนยงค์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
 
         
นางสาววนาลี มาตย์โอสถ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
 
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม
       
 
นายวิสนุกรณ์ ไชยพรม
ผู้ช่วยนักสันทนาการ