ประธานชุมชน 13 ชุมชน
ประธานชุมชน 13 ชุมชน
16 ตุลาคม 2566

0


  ประธานชุมชน 13 ชุมชน
                    
 
นางพันพษา เจริญพร
ประธานชุมชนบ้านหน้าชิง
 
นายวันโชค เชื้อสง่า
ประธานชุมชนบ้านน้ำจาน
 
นายสมศักดิ์ ทองเลี่ยมนาค
ประธานชุมชนบ้านโพธิ์เรียง
 
นายสรเมธ มาตย์โอสถ
ประธานชุมชนบ้านหว่างคลองแขก
 
นายพรศักดิ์ อานนท์
ประธานชุมชนบ้านทับหัวกา
 
   
 
นางสุทธิมา สถาพร
ประธานชุมชนบ้านกระบี่น้อย
 
นายสุรศักดิ์ คงสุข
ประธานชุมชนบ้านห้วยเหรียง
 
นายศักดา บุญถาวร
ประธานชุมชนบ้านเขาตั้ง
 
นายยอดชาย ปิติ
ประธานชุมชนบ้านสองแพรก
 
นายอะนิส คงเชื้อ
ประธานชุมชนบ้านหว่างคลองไทย
 
   
 
นายเด็น ยงกิจ
ประธานชุมชนบ้านนานอก
 
นางสุภาพร ผิวดี
ประธานชุมชนบ้านคลองเนียง
 
นายวุฒิศักดิ์ ชุ่มเชื้อ
ประธานชุมชนบ้านนาตีน