นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566
1 ธันวาคม 2565

44


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 "
17 ธันวาคม 2564

144


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565
17 ธันวาคม 2564

196


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาบุคลากร พนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ประจำงบประมาณ พ.ศ.2565
7 ธันวาคม 2564

164


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุ
20 เมษายน 2564

1


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
23 พฤศจิกายน 2563

269


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาบุคลากร พนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ประจำงบประมาณ พ.ศ.2564
2 พฤศจิกายน 2563

357


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย

เอกสารแนบ