รายงานสรุปผลการอบรมหรือฝึกอบรมที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานผลหลังการผ่านฝึกอบรมหลักสูตร "การปรับปรุงบัญชีระหว่างปีงบประมาณฯ"
16 กันยายน 2565

133


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลหลัการผ่านฝึกอบรมหลักสูตร "การปรับปรุงบัญชีระหว่างปีงบประมาณ และเตรียมพร้อมฯ" ได้ที่นี่

รายงานผลหลัการผ่านฝึกอบรมโครงการ
29 มิถุนายน 2565

118


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลหลัการผ่านฝึกอบรมโครงการ "พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการกู้ภัย รุ่น 3ฯ" ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลหลังการผ่านฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานฯ"
15 มิถุนายน 2565

239


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลหลังการผ่านฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานตามระเบียบสารบรรณฯ" ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลหลัการผ่านฝึกอบรมหลักสูตร
26 พฤษภาคม 2565

121


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลหลัการผ่านฝึกอบรมหลักสูตร "เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนและบัตรฯ" ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
5 พฤศจิกายน 2564

54


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
รายงานผลหลังการผ่านฝึกอบรมโครงการ "ฝึกอบรมการเสริมสร้างธรรมภิบาลฯ"
11 สิงหาคม 2564

120


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลหลังการผ่านฝึกอบรมโครงการ "ฝึกอบรมการเสริมสร้างธรรมภิบาลฯ" ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานผลหลังการผ่านฝึกอบรมโครงการ "พัฒนาศักยภาพบคลการด้านการกู้ภัยฯ"
5 สิงหาคม 2564

117


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลหลัการผ่านฝึกอบรมโครงการ "พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการกู้ภัยฯ" ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลหลังการผ่านฝึกอบรมโครงการ "พัฒนาศักยภาพบคลการด้านการกู้ภัยฯ"
21 กรกฎาคม 2564

119


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลหลัการผ่านฝึกอบรมโครงการ "พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการกู้ภัยฯ" ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลหลังการผ่านฝึกอบรมหลักสูตร "เจาะลึกการปฏิบัติตามหนังสือสั่่งการฯ"
14 กรกฎาคม 2564

119


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลหลัการผ่านฝึกอบรมหลักสูตร "เจาะลึกการปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ว89ฯ" ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลหลังการผ่านฝึกอบรมหลักสูตร "เจาะลึกการปฏิบัติตามหนังสือสั่่งการฯ"
12 กรกฎาคม 2564

119


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลหลัการผ่านฝึกอบรมหลักสูตร "เจาะลึกการปฏิบัติตามหนังสือสังการ ว89ฯ" ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลหลังการผ่านฝึกอบรมหลักสูตร "เจาะลึกการปฏิบัติตามหนังสือสั่่งการฯ"
12 กรกฎาคม 2564

116


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลหลัการผ่านฝึกอบรมหลักสูตร "เจาะลึกการปฏิบัตตามหนังสือสั่งการฯ" ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลหลังการผ่านฝึกอบรมโครงการ "พัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ"
29 มิถุนายน 2564

127


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลหลังการผ่านฝึกอบรมโครงการ "พัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ" ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานผลหลัการผ่านฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการกู้ภัยฯ
22 มิถุนายน 2564

119


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลหลัการผ่านฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการกู้ภัยฯฯ" ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลหลังการผ่านฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ"
10 มิถุนายน 2564

123


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลหลัการผ่านฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ" ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลหลังการผ่านฝึกอบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างสมรรถนะนักบริหารทางด้านกฎหมายณ"
4 พฤษภาคม 2564

120


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลหลัการผ่านฝึกอบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างสมรรถนะนักบริหารทางด้านกฎหมายฯ" ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลหลังการผ่านฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการทบทวนแผนฯ"
22 มีนาคม 2564

115


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลหลัการผ่านฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการทบทวนแผนฯ" ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลหลัการผ่านฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นฯ"
11 มกราคม 2564

112


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลหลัการผ่านฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นฯ" ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลหลังการผ่านฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ"
29 ธันวาคม 2563

118


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลหลัการผ่านฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ" ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลหลังการผ่านฝึกอบรมหลักสูตร "การดำเนินการทางวินัยฯ"
29 ธันวาคม 2563

117


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลหลัการผ่านฝึกอบรมหลักสูตร "การดำเนินการทางวินัยฯ" ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลหลัการผ่านฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นฯ"
28 ธันวาคม 2563

114


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลหลัการผ่านฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นฯ" ได้ที่นี่
เอกสารแนบ