รายงานการประชุม/กิจการสภาฯ
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2567 และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปี สมัยแรกของปีถัดไป พ.ศ. 2568
15 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566
15 กุมภาพันธ์ 2567

0


ประกาศสภาเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกระบี่น้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567
11 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศสภาเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกระบี่น้อย สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี พ.ศ. 2566
21 พฤศจิกายน 2566

0


เอกสารแนบ
ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกระบี่น้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566
28 กันยายน 2566

0


เอกสารแนบ
ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกระบี่น้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 3) ประจำปี พ.ศ.2566
25 กันยายน 2566

7


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกระบี่น้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 3) ประจำปี พ.ศ.2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลกระบี่น้อย
21 กันยายน 2566

6


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศสภาเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกระบี่น้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566
14 กันยายน 2566

13


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย

ประกาศขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาลตำบลกระบี่น้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566
30 สิงหาคม 2566

14


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาลตำบลกระบี่น้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกระบี่น้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2566
28 สิงหาคม 2566

25


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกระบี่น้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศกำหนดการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3(ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2566
23 สิงหาคม 2566

17


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศกำหนดการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3(ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลกระบี่น้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566
9 สิงหาคม 2566

22


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศกำหนดการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566
9 สิงหาคม 2566

22


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศกำหนดการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศสภาเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกระบี่น้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566
25 กรกฎาคม 2566

27


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย

เอกสารแนบ
ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 (22 พ.ค.66)
12 มิถุนายน 2566

63


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566
22 พฤษภาคม 2566

46


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
ประกาศสภาเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลกระบี่น้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566
18 พฤษภาคม 2566

33


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
ประกาศสภาเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกระบี่น้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566
20 เมษายน 2566

39


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565
3 มีนาคม 2566

73


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย

เอกสารแนบ
ประกาศสภาเทศบาล เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปี สมัยแรกของปีถัดไป พ.ศ.2567
1 มีนาคม 2566

48


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ