ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางซอยประชาอุทิศ (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
24 พฤศจิกายน 2566

400


รายละเอียดเอกสารแนบ