แบบคำร้องต่างๆ
คำขอใช้รถบรรทุกน้ำ
8 พฤษภาคม 2562

0


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย

สำนักปลัด
1 พฤษภาคม 2562

1149


รวมแบบคำร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่าง

เอกสารแนบ
กองการศึกษา
30 พฤศจิกายน 542

410


https://dbdregcom.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=27  เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนพานิชย์ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ กองการศึกษา ได้ที่นี่

รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ด้านการบริหารงานบุคคล
30 พฤศจิกายน 542

434


ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารงานบุคคล

1. ยื่นคำร้องด้วนตนเองที่สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลกระบี่น้อย

2. ตู้ร้องเรียนงานบริหารงานบุคคล ชั้น 1 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย

3. facebook: เทศบาลตำบลกระบี่น้อย

4. ส่งไปรษณีย์ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลกระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

 

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ด้านการบริหารงานบุคคล ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนพานิชย์
30 พฤศจิกายน 542

107


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย https://dbdregcom.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=27