การควบคุมภายในองค์กร
คู่มือการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย
19 ตุลาคม 2565

89


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลกระบี่น้อย เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
18 ตุลาคม 2565

88


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 

รายงานการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
5 ตุลาคม 2561

483


ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย

เอกสารแนบ
รายงานการควบคุมภายใน ปี พ.ศ.2560
30 พฤศจิกายน 542

456


รายละเอียดตามเอกสารแนบ................(รายงาน...)

รูปแบบการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน
30 พฤศจิกายน 542

452


รายละเอียดตามลิ้ง....................(รูปแบบการจัดวาง)

รายงานการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
30 พฤศจิกายน 542

386


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ราย ได้ที่นี่

เอกสารแนบ